Hisense.
Sen každého diváka i marketéra.

Zavedení nových vizuálních a zvukových prvků v rámci adaptace globální kampaně přineslo značce výsledky, které předčily očekávání.
Výzva

Globální kampaň Hisense plně neodrážela potřeby místního podnikání a měla nízký branding, navíc jsme museli vzít v potaz nízké povědomí o značce v ČR.

Řešení

Vizuální identitu a název značky jsme rozebrali do základních prvků, a následně jsme použili a posílili ty, které nejvíce ovlivňují chování spotřebitelů prostřednictvím kreativy a designu.

Kampaň byla obrovským úspěchem, zvýšila zviditelnění místa 6krát a významně zvýšila povědomí o značce.

Zjištění

Kladení důrazu na různé barvy značky a hra s názvem nezapomenutelným způsobem výrazně ovlivnily metriky značky.

Zvýraznili jsme slovo „Sen“ v názvu značky a začlenili ho do sloganu, čímž jsme zvýšili zapamatovatelnost značky.

Díky výrazným barvám značky se komunikace stala velmi osobitou.

„Díky kampani jsme dosáhli velmi dobrých výsledků ve všech atributech značky, zejména Brand Awareness a Brand Equity, které jsou důležité pro uvedení značky na daném trhu. Kampaň se také v době kampaně velmi dobře odrazila na růstu tržeb.“

Regina Netolická
Head of Marketing, Hisense